Advertisements

Popular manga

Konya wa Tsuki ga Kirei Desu ga, Toriaezu Shi ne

Konya wa Tsuki ga Kirei Desu ga, Toriaezu Shi ne

Konya wa Tsuki ga Kirei Desu ga, Toriaezu Shi ne

Other name: 今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね, 今夜月美愿君亡, Love you so I kill you, The moon is beautiful tonight, but first, die

Status: Ongoing

Viewed: 0

Summary:  

Konya wa Tsuki ga Kirei Desu ga, Toriaezu Shi ne